Welcome to my blog, hope you enjoy reading :)
RSS

Tuesday, February 8, 2011

~ KaNsEr uSus ~

BaRah pErut bOleh jAdi sUkar diKesaN. SelAluNya tiDak teRdaPat taNda paDa taHap aWal dAn, daLAm kEbaNyakan kEs, baRah terSebUt teLah merEbak sebElum ia disEdAri. ApAbila GejAla beRLaku, ia bEgitu kAbur sehiNggakAn pEsakit tiDak mEngiNdahkaNnya. BaRah pErut bOleh menyEbabkan yaNg bErikut:

SEbaraNg siMptom ini mUngkin disEbabkan olEh barah ataU masalah kesIhatan yang kurAng serIus lain, seperti viruS perut atAu ulser. Hanya doktor maMpu menentukan pUnca sebEnar. Mereka yang meMpunyai gEjala sebEgini peRlu berJumpa doktor. Mereka muNgkin dirujuk kepAda gastroEnterologist, doKtor yang pAkar dalAm mendiAgnosis dan meRawat masalah pengHadaMan. PakAr ini kadang kAla dikenali sebaGai pakar gastrOintestinal (atau GI).

naK taU keNaPa aKU caKaP PaSaL KaNser NIe.. sEBab maK aKU teLah LaLUI nYa..

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

maK aKU adMit kaT waD 1-2 haRi seNin (31.1.2011) di sPiTAL mELAkA.. 3 HarI KeNa waT CT ScaN.. haRi raBu doKtor mulaKan oPerasI meMbelaH peRut MaK aKU.. siaN maK aKu.. MacaM-maCam DugaAn.. lePas SatU saKit..saKIt laIN Plak daTang..

maK aKU taK boLeH buaNg aIr beSaR secaRa NormaL.. uSus Tu dIa daH kuaR kaN.. seMaLam sisTer ajaR caM na naK tuKar beG pLasTik tUK teMpat NaJis Tu.. ngIlu pLaK PerUT aKU tenGok.. taK suSaH.. cuMe ceReWet SikiT.. KeNa waT beTuL-beTul..

MaK.. kaMi sUme MendoAkaN seMogA maK cePat SembUh.. kaMI suMe saYang MaK..

0 comments:

Post a Comment